Bine ați venit pe site-ul www.cambridgebucuresti.ro (denumit „Site-ul”).

Utilizarea Site-ului

Site-ul oferă informații cu privire la echipa CEB, activitățile desfășurate de CEB pe piața serviciilor din România, precum și în legătură cu sectoarele de activitate vizate de categoriile specifice de servicii furnizate de echipa CEB clienților societății. De asemenea, Site-ul conține știri, articole și alte materiale care se pot referi la evoluții sau modificări semnificative înregistrate cu privire la organizarea cursurilor si examenelor Cambridge English din România, cu impact potențial asupra sectoarelor de activitate de interes etc.

Materialele puse la dispoziție pe Site nu constituie recomandări sau consultanță și nu vor putea fi considerate de utilizatorii Site-ului, în nicio împrejurare, ca fiind aplicabile sau adaptate unor situații de fapt specifice sau ca având aplicabilitate generală într-un domeniu specific. Orice serviciu specializat specializată care poate fi solicitată de un utilizator al Site-ului în conformitate cu legislația din România va fi furnizată de către unul sau mai mulți membri ai echipei CEB doar în urma transmiterii unei solicitări de servicii și a instrucțiunilor în această privință, în funcție de fiecare caz în parte, ținând cont de circumstanțele faptice aplicabile.

Recunoașterea dreptului de proprietate

Site-ul oferă tuturor utilizatorilor posibilitatea de a accesa conținutul pus la dispoziție pe platformă, pentru uzul personal al acestora.

Prin aceste condiții, declarați că înțelegeți și acceptați faptul că CEB este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, inclusiv, în mod nelimitativ, asupra articolelor, textului, pozelor, ilustrațiilor, înregistrărilor muzicale, fișierelor audio și video, mărcilor comerciale, desenelor și modelelor de pe Site, și că nu veți folosi aceste materiale în niciun mod, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare este aprobată în mod expres de CEB. Nicio parte din conținutul Site-ului nu va putea fi reprodusă, distribuită sau publicată, sub nicio formă și prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil al CEB Declarați că sunteți de acord să nu modificați, vindeți, distribuiți sau realizați opere derivate în baza imaginilor și informațiilor publicate pe Site, în niciun mod fără acordul prealabil scris al CEB

Materiale furnizate 

Acceptați să vă asigurați că orice material pe care îl trimiteți sau încărcați pe Site este legal, decent și adevărat, că respectă toate legile și reglementările, că nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale societății noastre sau ale terților, că nu este defăimător, nu conține informații false și nu induce în eroare sau nu există alte obiecții cu privire la acesta și că nu conține erori, viermi informatici sau viruși. Dumneavoastră răspundeți, și veți răspunde în orice moment, în mod exclusiv pentru materialele pe care le furnizați. Declarați că acceptați să nu utilizați Site-ul pentru a publica informații sau date cu caracter personal ale unei terțe părți.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul colectează anumite date cu caracter personal. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către CEB sunt incluse în Politica de confidentialitate și în Politica privind cookie –urile  ale societății noastre.

Recrutare

Acceptarea depunerii CV-ului prin intermediul website-ului www.cambridgebucuresti.ro nu implică faptul că CEB verifică conținutul, acceptă candidatura dumneavoastră sau face orice ofertă de angajare sau colaborare.

Precizări privind răspunderea societății

Site-ul poate conține linkuri către site-uri și resurse care nu sunt deținute de CEB. CEB nu are niciun control asupra acestor site-uri și a resurselor conținute de acestea și, ca atare, nu va răspunde în ceea ce privește disponibilitatea site-urilor sau pentru conținutul, mesajele publicitare, bunurile, serviciile, programele software, informațiile sau alte materiale disponibile pe site-uri sau prin intermediul lor. CEB nu va răspunde pentru pierderile suferite, efectele negative asupra activității utilizatorului sau alte daune morale și patrimoniale care rezultă din sau în legătură cu orice conținut, mesaje publicitare, bunuri, servicii, programe software, informații sau alte materiale disponibile pe site-uri sau prin intermediul lor. CEB nu va răspunde pentru funcționalitatea sau performanțele programelor software descărcate de pe aceste site-uri (un exemplu) sau pentru orice cazuri de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi prin intermediul acestor site-uri sau prin utilizarea site-urilor. Accesând site-urile indicate confirmați faptul că înțelegeți posibilele consecințe ale accesării site-urilor respective și agreați și acceptați termenii și condițiile de mai sus.

Acest Site are un rol de informare și nu oferă recomandări sau consultanță cu privire la organizarea de cursuri si examene Cambridge English in Romania. Vă rugăm să contactați un reprezentant CEB pentru a obține clarificări cu privire la informațiile din materialele publicate.

Prevederi generale

În prezentele condiții, „CEB “societatea noastră”, “societății noastre” se referă la Asociatia Cambridge Educational of Bucharest si societățile afiliate sau partenere Cambridge Educational Srl si Fox Educational Srl. CEB își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Notificările Juridice. Modificările aduse vor produce efecte începând cu data publicării pe Site.